Monday, May 10, 2010

Jiří Mikulec

Ti všichni sice maso jíst mohou, ale za to mají udělat nějaký dobrý skutek, čímž je míněno modlení,
almužna, nebo "jiné těla mrtvení".34)
Autoři regulí také museli počítat s různou úrovní svých členů, s jejich rozdílným vzděláním a gramotností.
Proto v případě členských modliteb tištěných v bratrských knihách uvádějí pro negramotné členy alternativu
Otčenášů, Zdrávasů a dalších základních modliteb. Mimo to se občas vyskytla i možnost nechat se zastoupit
někým jiným v případě obšírnějších pobožností a růžencových modliteb, kterých se člen nemohl zúčastnit z
vážného důvodu, třeba pro nemoc.35) Dokonce i v přísných regulích františkánských trinitářů nalézáme některé
úlevy v modlení již zmíněných církevních hodinek. Zatímco pravé řeholní hodiny začínají již o půlnoci (jitřní),
pokračují při východu slunce (prima) a končí večer (kompletář), mohli je světští terciáři s ohledem na své
povolání a vůbec na skutečnost, že nežijí v řeholním domě, vykonávat z větší části (jitřní, primu, tercii, sextu a
nonu)
kdykoliv během dopoledne a zbytek (nešpory a kompletář) od poledne.36)

Labels: