Wednesday, August 23, 2006

Výtvarné umenie

jeden z druhov umenia
- využíva sa najmä vizuálne vnímanie, nemusí to byť vždy pravidlom, hlavne pri moderných dielach (hmat,zrak)
- delí sa na ďalšie druhy:
- 1) priestorové umenie – architektúra, sochárstvo
- 2) plošné – kresba, maľba, grafika, fotografia
- vzn. umenie s cieľom estetického zážitku, emocionálneho – úžitkové umenie (účel, funkčnosť)
- rozdeľujeme podľa výtvarných vyjadrovacích prostriedkov:
- a) bod – základný vyjadrovací prostr. (keď sa bodky zhusťujú – tma, keď sa zrieďujú – svetlo = spájaním bodov vzniká línia, zhusťovaním a zrieďovaním môžeme vytvoriť ilúziu
- b) línia – vo VU rozlišujeme 3 základné polohy línie:
- 1.horizontálna – približné vo výške našich očí – vyvoláva pocit – pokoj, výška
(renesancia
- 2.vertikálna – línia na výš. – po pocit nekonečna (gotika)
- 3.diagonála – z rohu do rohu - pocit napätia, neistota – barok
= typ. Pre kresbu,maľbu,grafiku
- obrysová línia – kontúra
- = c) tvar – môže byť znázornený v 3 rozmeroch – výška, šírka, hĺbka
- - môže byť v kresbe, maľbe – 2 rozmerný – výška + šírka
- - môže byť v architektúre, sochárstve – 3 rozmerný – výška + šírka + hĺbka
- = plocha – ohraničený tvar
- = škvrna – nemá presný tvar, u diváka má povzbudzovať fantáziu
- = d) farba – zákl. vytvar. prostredníctvom maľby
- – vzniká pôsobením svetla, ak je svetla nedostatok – je to čierna farba, nadbytok svetla – biela farba
- – rozlišujeme – základnú farbu (primárne) – žltá, modrá, červená
- – sekundárne farby – vznikajú zmiešaním základných farieb – fialová, oranžová, zelená
- – teplé farby – žltá, červená, oranžová
- – studené farby – modrá, fialová, ružová, biela, zelená