Saturday, August 12, 2006

Vývoj balady

Balada bývá charakterizována jako lyrickoepická báseň s pochmurným dějem, rychlého spádu, stručnými dialogy a tragickým zakončením. Jménem odkazuje balada k tanci (románské ballare = tančit) a ke své původní písňové formě. Náměty balad jsou ze života : nešťastná láska, nevěra, smrt, mezilidské, mezigenerační, rodinné vztahy, války, všeobecně tragická událost.