Tuesday, August 15, 2006

Česká balada:

první významná česká balada Toman a lesní panna je obsažena ve sbírce F. L. Čelakovského Ohlas písní českých. Na Čelakovského navazoval K. J. Erben ve sbírce Kytice. Usiloval o podání obrazu české společnosti a soustředil se na problém mezilidských vztahů, základním motivem je otázka viny a trestu. Konflikty vznikají porušením základních lidských vztahů, někdy si hrdina vinu uvědomí, jindy se lidské životy vzájemně vylučují. Často se objevuje motiv vztahů matky a dítěte. Svět pohanské mytologie, v němž je každá vina potrestána, doprovází křesťanská víra sílu lásky a pokání.