Sunday, August 20, 2006

Klášter v Želivu

Želivský klášter se rozkládá na dlouhém ostrohu nad soutokem Trnávky a Želivky. Je tvořen skupinou budov, které byly postaveny v různých dobách.
Na horním nádvoří se vypíná opatský a poutní chrám narození Panny Marie se dvěma věžemi a konvent. Na druhé straně je prelatura, pak tzv. Trčkův hrad, opatská zahrada a za ní hospodářské budovy. 12. srpna 1907 zachvátil klášter velký požár, po němž byly na shořelých budovách provedeny veliké změny. Opatský chrám byl přestavěn na gotické prezbyterium s hlavním oltářem Panny Marie a kanovnickým kůrem.
V hlavní i postranních lodích se nachází velký počet postranních oltářů, starodávná gotická cínová křtitelnice (1629), několik šlechtických hrobek (Vraždové z Kunvaldu, Věžníkové, Leskovcové).
Pro duchovní správu je nedaleko kláštera upraven zvláštní farní kostelík sv. Petra a Pavla z 15. století se hřbitovem.