Thursday, August 17, 2006

Dalším důležitým autorem

byl J. Neruda – Kniha veršů : obsahuje balady se sociálními motivy (Dědova mísa), Balady a romance – sbírka zahrnuje balady ze tří okruhů: obecně lidské vztahy, látky typizující český národní charakter a látky legendární. P. Bezruč – Slezské písně – autor se stylizuje do postavy lidového barda a jménem lidu protestuje proti sociálnímu a národnostnímu útlaku ve Slezsku (Maryčka Magdonova). J. Wolker – Těžká hodina – sociální balady, autor se hlásí k Erbenovu odkazu, ale nesdílí názor o neměnitelnosti mravního zákona. Námětem básní Těžké hodiny je bída a utrpení proletariátu a výzva k boji za uskutečnění spravedlivějšího společenského řádu. Idea je prací a bojem přetvářet svět (Balada o očích topičových). V baladách: Balada o ženě, Bohu a muži, Balada o námořníkovi – převládá motiv erotický, v Těžké hodině zatlačený do pozadí problematikou sociální. V. Nezval – sbírka Padesát dva hořkých balad věčného studenta Roberta Davida. Nezval se stylizuje do postavy nezaměstnaného intelektuála, který se toulá velkoměstem.