Saturday, August 04, 2007

Svou novou známou

zpodobnil v řadě obrazů, ale byla takovou ženou, jakou jí byla Saskia? Na rozdíl od Saskie vyhlížela Hendrickij na obrazech vždy velice prostě.K této prostotě Rembrandt dospěl přirozenou cestou, buď v něm Saskiina smrt něco zlomila, nebo zemřela ve zlomovém období.Nyní umělec upustil od biblické okázalé a dramatické cesty (dalo by se říci, že sešel z cesty „barokního umění“), ne ovšem jeho nejstarší žáci, např. Goveart Flinck.Rembrandt šel za větším zvnitřněním, odpoutání se od falešného líčení.Nešlo mu už tolik o výmluvnost námětu, ale o podání, jeho osoby byly měně živější.