Sunday, July 29, 2007

V roce 1632

namaloval Rembrandt jako jednu z prvních úspěšných zakázek portrét pro ctižádostivého začínajícího politika, lékaře Dr.Tulpa.V jeho první velké kompozici pojmenované jako Hodina anatomie doktora Tulpa, jejímž tématem byla pitva těla zločince, došlo k porušení řady portrétů.Postavy jsou uspořádány do pomyslné pyramidy, dopadající světlo vymezuje prostor, jemuž má být věnována pozornost, zvýrazňuje tváře přihlížejících a celkově sjednocuje dílo.Obraz dlouhou dobu zdobil jednu z místností cechu chirurgů v Amsterodamu, dnes je v galerii v Haagu.

Labels: