Sunday, August 27, 2006

- = základom symetrie je vo VU kríž X na označenie miesta, v staroveku sa prebral na normálny kríž (náboženský)
- = pr. z VD – tvar je telo z profilu – tým smerom kam sa pozerá – viacej priestoru
keby to bolo narovnako vyvoláva pocit uzavretia
= rovnováha = spôsob usporiadania kompozície
= ak je rovnováha porušená – chcú vyburcovať diváka, aby sa nad dielom zamyslel
= ak sa nejaký prvok (farba) vyváži so škvrnou
= svetelná forma sa vyváži v svetelnom prvku
= nerovnováha
= pohyb = vyjadrovanie pohybu statick. prostr. – neskôr bola ilúzia pohybu
- kompozícia podľa zlatého rezu
- = ideálny pomer proporcií al. ideálneho usporiadanie prvkov na obraze
- = vymysleli ho Gréci
- = výpočet ZR je zložitý
- perspektíva
- = usporiadanie prvkov v priestore
- = bola objavená až v renesancií, dovtedy sa využívala naivná perspektíva:
- = 1) pásová