Friday, August 25, 2006

- pestré farby = farby intenzívne, vzn. primiešaním bielej al. čiernej
- Kompozícia
- = spôsob usporiadania V prvkov (farieb, tovarov, priestoru)
- = v kompozícií sa vždy zohľadňuje obsah diela, niekedy nie je náhodná
- = pri kompozícií – dôležitý – formát obrazu
- = najjednoduchšie usporiadanie prvkov, ktoré vytvára rytmus – striedanie prvkov, ktoré budú nejakým spôsobom opakovať, opakovanie je pravidelné aj nepravidelné – dôležitý je charakter prvkov pr. - - . - - . - - . - - . = pravid. -.- - . - - - . = nepravid.
- = rytmus môžeme nájsť aj v arch., v hudbe, sochárstve
- = rytmus bude základom ornamentu, v ornamente sa udržiava pravidelný rytmus, v soch. môže byť aj nepravid.
- = symetria (zhoda) = forma usporiadania prvkov
- = zhoda podľa osi súmernosti
- = v prírode je takmer všetko symetrické
- = asymetria (nezhoda) = forma usporiadania prvkov
- = napr. mušľa, tvár