Thursday, November 30, 2006

Dynamika vypravování a zvláštní druhy větné skladby
snaha postihnout:
• postupnost a dynamiku smyslového vnímání a myšlenkových složek, jak se vybavují
• děj, ke kterému v každém okamžiku může dojít
• chvíle, ve kterých stále nedochází k očekávanému vývoji dění