Sunday, November 19, 2006

Fjodor Michajlovič DOSTOJEVSKIJ

mistr mikropsychologické analýzy svých románových hrdinů - analýza lidského nitra, souboj dobra a zla v člověku

„CHUDÍ LIDÉ“ = vylíčení prostředí nejubožejších vrstev městské společnosti
• odmítání násilí, východiskem musí být pokora, smíření
„BĚSI“ = ztráta náboženské víry a vypjatý individualismus vedou k radikální revoluci a rozvratu osobnosti - proti násilí, podobné „O boji duchovním“ od Chelčického
„IDIOT“
• Děj:hlavní hrdina kníže Myškin navenek působí jako idiot, protože se snaží být dobrým a pomáhat lidem, ale je zneužíván
„BRATŘI KARAMAZOVI“ = řeší problém otcovraždy
„ZLOČIN A TREST“ = úspěšné psychologické dílo - odmítnutí přebujelého liberálního individualismu
• Děj: Příběh studenta Raskolnikova, který, ač je inteligentní a nadaný, je ve společnosti nedoceněn, cítí se ukřivděn, protože plevelu společnosti se narozdíl od něj daří dobře. Z tohoto důvodu zavraždí lichvářku a její sestru, aby získal majetek, což považuje za spravedlivé. Policie však zatkne někoho jiného, ale jeho svědomí ho donutí se policii přiznat. Je odsouzen k vyhnanství na Sibiř se svou dívkou.