Wednesday, November 22, 2006

Vypravování a vyprávěcí postupy

VYPRAVOVÁNÍ A VYPRÁVĚCÍ POSTUPY jsou podstatnou složkou literatury umělecké, základem děl epických, pověstí, pohádek, povídek a románů. Uplatňují se také v tvorbě publicistické, někdy i v odborných pracích (historická tematika, životopisné partie...).
Vypravování jazykově zobrazuje události (jedinečné, které se stávají jednou) , příběhy se zápletkami a s jejich rozuzlením