Tuesday, November 28, 2006

Jazyk:

= užití spisovných i nespisovných forem jazyka - podle tématu, s mírou:
Slovník
• dějová slovesa (činný rod), přídavná jména, podstatná jména
• konkrétní pojmenování (ne strom, ale dub...)
Syntax
„když“ - neočekávaný, překvapující děj, „dokud“ - délka trvání, „sotvaže“ - děj po němž bezprostředně něco následuje, „zatímco“ - souběžnost.. = věty časové
• maximální rozmanitost
• věty oznamovací, tázací, rozkazovací, zvolací - napětí, spád, - podle postoje mluvčího
• jednodušší, volnější větná stavba
• složitější stavba souvětí - uvolnění