Friday, November 17, 2006

Lev Nikolajevič TOLSTOJ

snaha o jeho maximální zachycení hutného popisu proudu vědomí - obrazy přecházející z reálné roviny do roviny snové a fantastické
„VOJNA A MÍR“
• velká historická epopej, jejž děj se odehrává v letech 1805 - 1815 na různých místech Evropy za Napoleonských válek, scény ze soukromého života střídají velkolepé popisy historických událostí, do nichž jsou vloženy historické a filozofické úvahy
• toto dílo je naplněním Tolstého koncepce prostého člověka a jeho úlohy v dějinách

„ANNA KARENINA“ = psychologická analýza života ženy v carském systému devatenáctého století.
• Děj:román popisuje dva milostné a rodinné osudy - vztah ženy státního úředníka Anny Kareninové k důstojníku Vronskému, který nešťastná žena řeší sebevraždou, osud jejího manžela a syna na jedné straně a šťastné, i když těžce vybojované manželství mladého statkáře Levina s Kitty, zprvu zamilovanou do Vronského, na straně druhé. Svět Anny Kareninové je světem krize duchovních hodnot.