Monday, November 20, 2006

Naturalismus

Naturalismus je krajní pól kritického realismu, zveličující negativní stránky lidského života. Snaží se zkoumat společnost a zobrazovat člověka v podmínkách, ve kterých žije. Člověka chápe jako tvora sociálně a fyziologicky determinovaného působením dědičnosti, vlivem prostředí a rasou, které jej nutí k pasivitě a ubírá člověku vůli, protože osud mu je předurčen a nemůže ho nikterak změnit. Hrdinové nemají obecný charakter, ale jsou redukováni na svůj „temperament“, citovou a rozumovou složku. Zvýrazněná je paralela mezi člověkem a zvířetem a autor počínání svého hrdiny nestranně pozoruje.
Znaky: absolutní determinace, člověk je v okamžiku narození pevně definovaná osobnost
1) Determinace rasou (život je určen rasovým původem)
2) Determinace prostředím (člověk je ovlivněn prostředím ve kterém žije)
3) Determinace genetická (osud člověka je pevně dán od narození)
Metody:
1) Zlá náhoda: Hrdina bojuje za osvobození ze své determinace, ale je zlou náhodou vrácen na začátek. Má ukázat marnou naivitu hrdinů.
2) Paralela člověk-zvíře: Staví vedle sebe člověka a zvíře a ukazuje, že člověk není o nic cennější.