Thursday, November 16, 2006

RUSKÝ REALISMUS

Ruská realistická literatura navazuje na díla Puškina a Gogolova a na literaturu revolučních demokratů. Silnými stránkami ruského realismu bylo hluboké vidění sociálních konfliktů a pronikavá psychologická analýza románových postav.

Ivan Serejevič TURGENĚV
Vynikající zachycení přírodních obrazců v kontrastu se životem mužiků na ruských vesnicích.
„LOVCOVY ZÁPISKY“ = o lovci, který se toulal Ruskem, vidí kontrast mezi krásnou přírodou a životem mužiků (chudoba, ruský peon)
„OTCOVÉ A DĚTI“
• nihilismus - odmítání všech hodnot a pravidel společnosti
• zachycení proměny ruské společnosti v polovině minulého století na konfliktu starší a mladší generace