Monday, October 02, 2006

Umělecký styl,

vypravování, líčení, charakteristika

Líčení, neboli umělecký popis je příznačný pro uměleckou literaturu. Předmětem líčení mohou být lidé, zvířata, věci, lidské i zvířecí činnosti a přírodní děje. Podle typu popisovaného tématu se líčení dělí na popis statický – např. popis předmětu, objektu a popis dynamický – např. popis děje (nutno odlišit od vypravování – popisný útvar pouze postihuje popis děje, nesmí být budován jako napínavý příběh s vyvrcholením).
Cílem líčení je umožnit čtenáři, aby si o popisovaném ději, předmětu nebo postupu učinil správnou představu po stránce vnější i vnitřní.