Tuesday, September 26, 2006

• „POLEDNICE“ - matčino nervózní napomenutí má z následek smrt dítěte
• „SVATEBNÍ KOŠILE“ - zážitek dívky je příliš krutým trestem za rouhání
• „VODNÍK“ - jedinec je nucen volit, ať volí jakkoliv, nemůže se vyhnout tragickému důsledku
• člověk je bezmocný proti silám, které ho obklopují. Tragické situace se opakují, ale není v lidských silách jim zabránit - nad vším vládne krutý, nezměnitelný zákon - osud - Erben odmítá jakoukoli vzpouru proti nadosobnímu řádu, každý odpor vede jen k neštěstí a zkáze člověka. Zákon není možné zrušit, ale je možno ho překonat účinnou láskou, pokáním a odpuštěním
• „ZÁHOŘOVO LOŽE“ - reakce na Máj a namířeno proti Máchovi - ústřední postava také otcovrah, společenský vyděděnec, který ovšem dochází ke smíření cestou kajícné pokory - projev životně hodnotového postoje
• báseň „VĚŠTKYNĚ“ - značně průhledná alegorizace současné politických poměrů a vyslovení neotřesitelné jistoty o budoucnost národa
• básně „POKLAD“; „ŠTĚDRÝ DEN“; „ZLATÝ KOLOVRAT“ - oslava svého národa i krásnými lidskými typy