Wednesday, September 20, 2006

Próza
1a) povídky historické
Historickými povídkami s náměty z dávné minulosti chtěl ukázat, jak vést národní boj v současnosti - srovnávání slavné minulosti a tehdejší současnosti.
„DEKRET KUTNOHORSKÝ“
„ROSINA RUTHARDOVA“
• historie v těchto povídkách tvoří jen vnější rámec, v němž byly působivě nastolovány soudobé problémy

1a) povídky ze současnosti ANEB DVA TYLOVY SPORY
Jejich hrdiny jsou vesměs mladí lidé, kteří musí pro své vlastenecké ideály překonávat různé překážky. Zvláštní pozornost Tyl věnoval osudům umělců.
„ROZERVANEC“ = První Tylův spor - s Máchou
polemika s romantickým životním postojem, ne zcela vhodná karikatura básníka Karla Hynka Máchy
„POSLEDNÍ ČECH“ = Druhý Tylův spor - s Borovským
• znázornění „planého vlastenčení“ - poněmčený člověk se náhle změní ve vlastence; absolutně nezdařené dílo
• tato povídka narazila na tvrdou kritiku Karla Havlíčka Borovského - Tyl kritiku nikdy výslovně nepřijal, ale v jeho tvorbě se projevilo omezení slovně prohlašovaného vlastenectví ¨
• Borovsého kritika na „POSLEDNÍHO ČECHA“ jest PRVNÍ POŽADAVEK POPISNÉHO REALISMU V ČESKÉ LITERATUŘE