Friday, September 22, 2006

Historická dramata

Po prohrané revoluci jako víru ve světlejší zítřky znázorňuje slavné osobností a epochy historie, opět srovnání bývalé velikosti českých zemí a současného úpadku národa.
„KUTNOHORŠTÍ HAVÍŘI = velké sociální drama, kde Tyl předvídá otřesy, jimiž společnost v krátké době projde
„KRVAVÉ KŘTINY“

2a) Dramatické báchorky
Projev osobitého Tylova talentu - smíšení komiky dobře odpozorovaných lidových typů s pohádkovou romantičností nadpřirozených postav a jevů. Zdůraznění výchovné funkce mnohdy i na úkor umělecké kvality.
„STRAKONICKÝ DUDÁK“ = lidová hra se zpěvy - ztělesnění kladných a záporných vlastností českého člověka, jeho citovost, podnikavost, ale také nestálost a touha po rychlém zbohatnutí
„ČERT NA ZEMI“
„ČERT A KÁČA“
„JIŘÍKOVO VIDĚNÍ“
„LESNÍ PANNA“
„TVRDOHLAVÁ ŽENA“