Monday, September 25, 2006

„KYTICE“

= celoživotní dílo - jediná básnická kniha, přitom však jedna z nejkrásnějších knih české literatury vůbec
1) podkladem jsou staré české lidové báje, které Erben dokonale znal ze své sběratelské činnosti, přesto je však životní prostředí postav značně neurčité (časově, společensky i místně)
2) hlavními hrdiny jsou ženy, mužských postav je v básních velice málo a obvykle hrají méně důležitou roli
3) otázka lidských vztahů - především problém viny a trestu (malá bezděčná vina a nepřiměřený trest)