Sunday, September 17, 2006

MÁCHOVI PŘÍVRŽENCI

Karel SABINA
osobní přítel Máchy a jeho veliký obdivovatel, později donucen tajnou policií přijmout roli „udavače“, a nakonec, jako zrádce, dožil velice těžce
Považován také za možného autora CIKÁNŮ
„OŽIVENÉ HROBY“
• jediné dílo psané formou vězeňského deníku, protože byl osm let vězněn díky Alexandru Bachovi, když se v roce 1848 angažoval na demokratických pozicích

V. B. NEBESKÝ
velice špatný romantický básník, umělecký rádce Boženy Němcové

Josef Václav FRIČ
politik - radikál, po roce 1848 vězněn, později emigroval
„PAMĚTI“ = čtyřdílné nedokončené Fričovy paměti, zvláště vzpomínky na prohranou revoluci
„LADA NIÓLA“ = radikálně demokratický almanach, který sestavil