Thursday, September 21, 2006

Drama

Zpočátku převažují překlady dobových německých dramat, avšak i v některých svých původních hrách se opíral o cizí vzory

2a) Hry opírající se o cizí vzory
„FIDLOVAČKA“ = jedna z počátečních her, píseň „Kde domov můj“, která se stala českou hymnou, zhudebněná Františkem Škroupem
„PANÍ MARJÁNKA, MATKA PLUKU“ = tvůrčí úprava německé hry

2b) Dramatické obrazy ze života
Obrat své pozornosti k sociálním problémům současnosti - pokus o smírné řešení již vyhrocených protikladů (není schopen najít řešení odlišné), snaha vychovávat
„PRAŽSKÝ FLAMENDR“
„PALIČOVA DCERA“
„BANKROTÁŘ“
„CHUDÝ KEJKLÍŘ“ = znázornění chudoby, kritika společnosti