Monday, October 16, 2006

Percy Bysshe SHELLEY

osobní přítel a obdivovatel Byrona, byl donucen opustit vlast a usadil se v Itálii, kde také tragicky zahynul
„ODPOUTANÝ PROMÉTHEUS“
• obměna staré antické báje o člověku, který se vzepřel bohům a jejich tyranii a přinesl lidem oheň
• titanismus - oslava silného a ušlechtilého hrdiny, extrémní bojový romantismus