Wednesday, October 11, 2006

Evropský romantismus

Viděl, jak rychle vystupuje po žebříku. Dusil se hněvem a zlostí. Byl by si přál, aby mohl pranýř skácet, a kdyby blesk z jeho oka mohl usmrcovat, cikánka by byla bývala rozdrcena dřív, než vstoupila na plešinku.
Přistoupila beze slova k odsouzenci, který se marně svíjel, aby ji unikl, odvázala od pasu čutoru. a přiložila ji jemně k nebožákovým vyprahlým rtům . A tu bylo vidět, jak z toho doposud suchého a planoucího oka vytryskla veliká slza a pomalu stékala po tom nestvůrném, zoufalstvím tak dlouho zkřiveném .obličeji. Byla to snad první slza, kterou nešťastník kdy uronil.