Saturday, October 14, 2006

Charakter doby romantismu

Romantismus je umělecký směr, který vznikl ve 20.letech 19.století ve Francii jako reakce na porážku francouzské revoluce - utužení absolutismu a události s tím spojené.
HLAVNÍ ZNAKY:
• Převaha citu nad rozumem
• Výjimečný hrdina (inspirace středověkým hrdinou, hrdina se odlišuje)
• Kontrastnost (dualistní rozervanost)
• Obdiv k minulosti
• Nešťastná láska (miluje idealizované ego)
• Obdiv k přírodě (harmonie s přírodou)
• Autobiografické prvky (hrdina splývá s autorem – Hynku, Viléme, Jarmilo)

TYPY ROMANTISMU
1) Revoluční: hrdina odmítá společnost, bojuje proti ní, prohrává, zůstává nezlomen
2) Konzervativní: „planý pláč“, zlomený hrdina utíká do přírody (méně zastoupený)