Sunday, October 15, 2006

Literatura evropského romantismu

ANGLICKÝ ROMANTISMUS
George Gordon BYRON
považován za tvůrce revolučního romantismu, ve svých dílech kritizuje společnost
„CHILDE HAROLDOVA POUŤ“ = epos, vzorový typ romantického díla
• hrdina opouští vlast se zkaženou společností, cestuje po Evropě a blízkých asijských zemích. Všude nachází památky staré slávy,přírodní krásy, ale také tyranství a nesvobodu. Protestuje proti této neblahé současnosti a vytváří obecně známý typ hrdinů, kteří se stávají představiteli vzdoru a osamoceného boje proti tyranii
„MÁ DUŠE TEMNÁ JE“
„DNES DOVRŠUJI 36. ROK SVÉHO ŽIVOTA“ = napsáno na smrtelné posteli, když umírá v Řecku na mor.