Tuesday, October 03, 2006

kompozice:

Cílem popisu je podat ucelený a přehledný obraz částí a vlastností popisovaného objektu nebo fází popisovaného děje. Důležité je zvolit systém. Např.:
- od celku k částem
- od nejdůležitějšího k méně důležitému
- od nejzajímavějšího k méně zajímavému
Je třeba dbát na to, aby popis působil uceleně a přehledně. Popis vychází ze soustředěného pozorování objektu, z určení jeho částí a pojmenování a logického seřazení.