Tuesday, September 12, 2006

Poezie

První verše jsou psány německy, ale nebyly nikdy otištěny. V počátcích své tvorby navázal na domácí literární tradice, na ohlasovou poezii a historické veršování s náměty z dávné slovanské minulosti.
Ve svých verších je krajně důsledný a nezastavuje se před žádným závěrem, k němuž dospěl, ani před zjištěním nutné protikladné jednoty krásy a ošklivosti, života a smrti, ideálu a skutečnosti. Jediným místem života člověka je mu realita naší země. Vztah člověka a země řeší jako materialista; člověk ze země vzchází, je jeho kolébkou a zas do země padá, je jeho hrobem. Tento koloběh se opakuje stále a nikdo neví, kdy počal ani kdy skončí. Má svoji představu o společnosti a vztahu mezi lidmi. Jsou to představy revolučního romantismu. Hledal skutečné lidi, ale nacházel jen prázdné masky, a tak zůstával stále sám, obklopen nanejvýš skupinkou přátel.