Monday, September 11, 2006

Příchod jezuitů, rekatolizace, návrat feudalismu. Snaha zrušení husitských tradic a humanismu. Silná

Některé další prózy zůstávají blízké jeho lyrice, především svou autobiografičností:
„OBRAZY ZE ŽIVOTA MÉHO“
původně to měl být rozsáhlý cyklus, ale dokončeny byly jen dvě povídky „Marinka“ a „Večer na Bezdězu“ - obě jsou odrazem autobiografické zkušenosti - snaha zobrazit konkrétní osud jednotlivce ve vztahu k rozpornému světu
„POUŤ KRKONOŠSKÁ“
báseň v próze - filozofické úvahy inspirovány básníkovým snem a cestou do Krkonoš
úvahy nad smyslem života - myšlenkový i citový romantický pesimismus, rozpor mezi realitou a snem zde chápe jako protiklad života a smrti
„NÁVRAT“
„CIKÁNI“
• za jeho života nikdy nevyšel, byl vydán až v roce 1867 z opisu ztraceného rukopisu
• nejepičtější dílo - složitá rodinná tragédie s mnoha tajemnými romantickými zápletkami