Saturday, August 25, 2007

Obrazy z let před rokem 1639

Danae (Ermitáž, Leningrad) namaloval Rembrandt kolem roku 1636, ale o deset až patnáct let později obraz přepracoval.Mytologická legenda o uvězněné Akrisiově dceři, kterou navštívil Zeus v podobě zlatého deště, inspirovala umělce díla patetické krásy, ale také pronikavého realismu.Scénu ovládá velice tělesný ženský akt, ozářený sugestivním světlem.stará klíčnice, odhrnující závěs, a soška truchlícího Amora dávají kompozici výpravný ráz, zároveň však zpochybňují tradiční název obrazu.Umělečtí historikové předložili už řadu jiných výkladů: jedni považují ležící ženu za Venuši, druzí ze Ráchel, jiní za Sáru, další za manželku Kandaulovou.