Thursday, November 09, 2006

Přední evropští autoři a jejich díla

Charles DICKENS
považován za největšího anglického romanopisce, byl vynikajícím vypravěčem a dokázal čtenáře vtáhnout do popisovaného příběhu. Vybíral románové hrdiny ze sociálně slabých vrstev, jejichž vývoj barvitě popisoval s pravdivým líčením prostředí, v kterém se pohybují (sirotčinec, chudobinec, zločinecké prostředí)
„KRONIKA PICKWICKOVA KLUBU“
• první román patřící mezi hlavní díla světového humoristického románu
• příběh pana Pickwicka, který založil turistický klub - poznávání lidí - kritika poměrů v Anglii
„OLIVER TWIST“
„MIKULÁŠ NICKLEBY“
• zachycení viktoriánské Anglie - prohlubující se bída a narůstání zločinnosti, způsobené neutěšenými sociálními podmínkami
„DAVID COPPERFIELD“
• vrcholné dílo tohoto období s autobiografickými rysy
• Dickens stále ještě věří v lidskou dobrotu a laskavost, idealizace mezilidských vztahů

V druhé polovině devatenáctého století jsou jeho obrazy společenského života propracovanější a kritičtější.
„PONURÝ DŮM“
„MALÁ DORRITKA“
• kritika vězení pro dlužníky jako krutého a nemilosrdného společenského zla