Wednesday, November 08, 2006

ANGLICKÝ REALISMUS

Daniel DEFOE
Považován za PRVNÍHO REALISTICKÉHO AUTORA - 17. století; předchůdce realistů
„ROBINSON CRUSOE“
• popis života na ostrově

Počátky anglického realismu najdeme už v 17. a 18. století v měšťanském románu, ale vyvrcholil pak v kritickém realismu: