Friday, November 03, 2006

Realismus v evropských literaturách 19. století
Vypravovánía) Realismus – vývojová stádia a hlavní znaky.
b) Přední autoři anglického, francouzského a ruského realismu 19. století.
c) Vysvětlete co je to naturalismus, u kterých autorů a jak se projevuje.
d) Pohovořte o vypravování, vyprávěcích postupech, řečí autora a postav, slohových postupech ve vypravování, slovníku a syntaxi ve vypravování.
e) Syntakticky rozeberte poslední výpověď ukázky. Co je chronologie – doložte na ukázce.