Tuesday, November 07, 2006

Devatenácté století

je obdobím obrovského rozvoje přírodních věd a techniky, což mělo přirozeně vliv na vědy společenské, které začínají s metodami přírodních věd pracovat. Pro realismus je podstatný vznik nové filosofické školy, tzv. pozitivizmu, který hlásá, že skutečné je jen to, co lze poznat smysly a rozumem.
• Realismus popisný naplnil požadavek pravdivého pozorování a popisování společnosti, nikoliv však požadavek vědecké analýzy společnosti. (40. léta 19. století)
• Realismus kritický naplnil oba dva požadavky - popisuje, ale i kritizuje s cílem hledat nápravu chyb, vybírá si vhodná témata, pracuje s typizací (vybírá si běžné, typické) a s fakty - používal metodu zvláštního výběru faktů (vybíral si pouze fakta, která chtěl zdůraznit), zobrazuje pravdu a neuznává literární tabu. (90. léta 19. století)