Sunday, October 29, 2006

kategorie jmenného čísla

• vyjádřit protiklad u jmen a protiklad mezi jediností (1) a mnohostí (2 -...)
(stará čeština - 3. číslo - duál = dvojné číslo - párové předměty, duál zaniká ovšem zůstávají některé tvary - př. párové předměty lid. těla (nohy, oči, uši...)
VÝJIMKY:
pomnožná = tvar mn. čísla vyjadřuje jedinost (mnohost vytvoříme tím, že přidáme druhovou číslovku) př. čtvery kalhoty
hromadná, látková = číslem jednotným je vyjádřena mnohost
hromadná = větší počet předmětů je chápán jako celek (uhlí, listí, dříví)
látková = nečleněné či nečlenitelné předměty (mouka, krupice), mnohost se tvoří opisem (3 sáčky mouky...)