Monday, October 30, 2006

c) kategorie jmenného rodu
• výhradně pod. jm., příd. jm. příjmá rod. od pod. jm., i u sloves - pouze 3 slovesné tvary (u příč. minulého, trpného a u přechodníku (dělaje, dělajíc?, dělající?!?)
PROBLÉMY:
• podst. jm. obourodá (současně mají dva rody - muž. + žen.) = některá vlastní jména / zdrobněliny (Míša, Stáňa, Zdena)
• rod mluvnický (M, Z, S), (ke kterému vzoru je přiřazeno - určení rodu) a přirozený (M, Ž) - v rámci jmen rodu (kam patří z hlediska biologického)
Příklad: názvy mláďat (hříbě, kuře, dítě) – mluvnicky: S, přirozeně: ?, kámen –mluvnicky: M, přirozený: nic (neživé věci nemají přirozený rod)
• kategorie životnosti (jen u mužského rodu, měl by být i u ženského)
a) mluvnická - závisí na koncovkách
b) biologická - opravdová životnost
př. sněhuláci, den, dravci; hmyz = hromadné pod. jm.
d) kategorie vzoru
VZOR - vybírán jazykovědci, záležitost domluvy - pravidla:
1) vysoká frekvence užívání
2) naprosto slohově neutrální a spisovné
3) naprosto pravidelné (žádné dvojtvary...)