Sunday, October 22, 2006

STENDHAL

za svého života není jako spisovatel příliš znám, umělecká hodnota jeho díla byla objevena až později - po jeho smrti, jeho dílo je typické prolínáním romantismu s realismem (1830!!!).
Jeho hrdinové se přizpůsobují, ale nakonec nemohou překonat sami sebe, zachovávají si čisté jádro osobnosti a raději hynou nebo rezignují.
„ČERVENÝ A ČERNÝ“ = nejvýznamnější román
• životní příběh mladíka z řemeslnické rodiny, který chce vyniknout za každou cenu. Protože nemůže proniknout způsobem a prostředky, jež by odpovídali jeho názorům a povaze, volí pokrytecky cestu přetvářky. Osobní hrdost mu však nedovolí hrát tuto přetvářku do všech důsledků, prozradí se a pro pokus vraždy je postaven před soud. Nemůže přijmout milost od společnosti, kterou opovrhuje, a umírá na popravišti.
„KARTOUZA PARMSKÁ“
• mladý šlechtic se účastní bitvy u Waterloo, jejíž průběh je jedinečným způsobem vykreslován, vrací se domů do Itálie, snaží se získat práci odpovídající jeho nadání, ale znechucen intrikami nakonec rezignuje