Monday, October 23, 2006

RUSKÝ ROMANTISMUS

Typické je příznačné prolínání romantismu a realismem, protože největší romantičtí autoři jsou zároveň zakladateli ruského realismu.
N. J. LERMONTOV
revoluční romantik, básník, prozaik i dramatik, ve svých dílech provokoval ironií a sarkasmem soudobou společnost
„DÉMON“ = poéma řešící vztahy mezi principy dobra a zla - zlo ve světě je důsledkem slabosti dobra
• příběh padlého anděla vyhnaného z ráje neprávem
„HRDINA NAŠÍ DOBY“ = pětidílný kritický román
• příběh mladého aristokrata, společenského vyděděnce z vlastní vůle, který nemůže najít smysl svého života. Je to hrdina, který se narodil v nevhodný čas - první zbytečný člověk ruské literatury