Tuesday, September 05, 2006

a) Liší se český romantismus od evropského?
b) Vztah romantické generace k předchozím generacím národního obrození.
c) Význam. K.H. Máchy pro českou poezii, hlavni znaky "Máje." Dobová kritika tohoto díla. Charakteristika Máchova romantismu.
d) J. K. Tyl a K. J. Erben - jejich vztah k romantismu, dílo a jeho hlavní znaky.
e) Čím se odlišuje poezie od prózy? Objasněte pojmy personifikace, epiteton, básnická invrerze, rým, rytmus - pokuste se ilustrovat na ukázkách..
f) Proveďte syntaktický rozbor první věty z první ukázky. Stylisticky zhodnoťte slovo "hoře".