Thursday, August 31, 2006

- Námety v maliarstve
- = Portrét – celá postava
– skupinový portrét
– autoportrét
– akt
= prvýkrát sa portrétne umenie začalo rozv. v rímskom umení, 2-krát v renesancii
= Arcimold – portréty skladal z ovocia al. iných prírodných prvkov
= predstavitelia: Tizian, Stuart, Manet, Bronziva
= Figurálna kompozícia – celá postava
= rozlišujeme: žánrovú maľbu – bežné výjavy zo života – napr. trhy
= Krajinomaľba – nebola vždy samostatným námetom (náznaky v renesancii)
= tvorila len pozadie za výjavom
= rozvoj krajinomaľby v realizme – vzn. plenérová maľba – maľovali vonku, predtým sa maľovalo vo vnútri
= skup: – francúzska Barbizónska škola
– anglická krajinomaľba 19.st.
= Zátišie – Caravaggio
- Techniky maľby
= Komorná
= a) olejomaľba - základná technika, maľba olejom – maľuje sa na plátno a musí byť uchytené na ráme
= plátno sa upravuje podkladovým náterom
= b) tempera – maľuje sa s plochým štetcom
= c) akvarel – vodové farby – špeciálna technika – riedi sa vodou, farba by sa mala zapúšťať do mokrého podkladu.
= nanáša sa len na papier (špeciálny)
= maľuje sa guľatým štetcom