Sunday, January 14, 2007

V létě 1965

Jim UCLA absolvoval (ale jen taktak, a zdá se, že ze
strany fakulty šlo v podstatě o akt milosrdenství), neobtěžoval
se ale jít na promoci. V tu dobu byl již pryč; zmizel několik dnů
po prvním a zároveň posledním uvedení svého ročníkového filmu,
jenž sklidil extrémně negativní ohlasy od studentů i učitelů.
Film však zůstal Morrisonovou vášní. Později dva dokončil: A
Feast Of Friends s dvěma přáteli z UCLA a Hwy ("o stopaři, který
přijíždí z Přírody do města"). Také udělal propagační filmy pro
"Break On Through" a "The Unknown Soldier" a krátce před svou
smrtí dokončil scénář k filmu The Adept, na němž spolupracoval s
hippie dramatikem Michaelam McClurem.