Friday, January 05, 2007

Během tohoto období
Morrison objevil i díla Friedricha Nietzscheho a nalezl
v německém filosofovi hlas, kterému rozuměl a k němuž se mohl
upínat (viz např. oidipovský úsek ve Zrození tragédie).
Ale ani tyto snobské záležitosti nejspíš nepředstavovaly ten
největší vliv, který mladého Morrisona formoval. Jak vzpomínal
v roce 1968: "Vyrůstal jsem s Elvisem Presleyem, Frankem
Avalonem, Fabianem, všema těmahle chlapíkama. Všichni vyjadřovali
postoj ke společnosti; jejich bytí bylo postojem ke společnosti."
Už tehdy se snažil naučit hrát na piáno, ale "neměl jsem dost
kázně, abych u toho vydržel".
Když bylo Jimovi patnáct, rodina se přestěhovala do Washingtonu.