Sunday, July 01, 2007

Jako by chtěl urychlit svůj vzestup, seznámil se s dívkou z bohaté rodiny Saskií van Uylenburchovou.Je jasné, že ji těsně spojil se svým uměním a že oba hodně pracovali na malířově vzestupu.Saskiinu podobal dával ženám svých obrazů.Saskia byla však často nemocná ( porodila asi sedm dětí) a Rembrandt ji znovu a znovu kreslil, jak sedí zesláblá u kolébky nebo jak odpočívá v posteli, a tuto stálost lze vysvětlit hlubokým citovým poutem, kolovaly totiž zvěsti, že si ji vzal jen pro peníze a vlastní vzestup.Největší problém jejich společného života bylo Saskiino podlomené zdraví.Zemřela po osmi letech společného života.Z dětí, které porodila, bylo jich asi sedm, většina nepřežila, přežil jen Titus, který se narodil roku 1641.S manželkou si pak koupili na tehdejší malířské poměry luxusní dům v Židovské ulici(Jodenbreestraat), kde žil rodiny nejbohatších obyvatel města a kde se také nacházela proslulá Burza, kterou tehdy ovládali Židé jako jedni z nejvýznamnějších obchodníků s diamanty.Rembrandt měl mezi nimi mnoho přátel, nelze však tvrdit, že by pracoval jen pro určité židovské skupiny, jak se domnívali někteří badatelé.Někdy se uvádí, že Rembrandt udržoval styky s komunitou Sefardů (španělských židů).Jistě víme, že mezi nimi nacházel, studoval a obdivoval staré potomky Krista nebo že v roce 1636 portrétoval židovského filosofa a rabína jménem Manasseh ben Israel.Rozhodně však neplatí, že by získával zakázky jen od nich.Jako umělec byl nezávislý – malíř, jenž maloval obrazy pro místodržitele a nejvyšší úředníky, a cena, kterou požadoval, tomu odpovídala.Mimochodem, neví se, jakého byl vyznání, a přitom je jeho dílo tak hluboce náboženské.Jedna domněnka hovoří o jeho příslušnosti k velmi intelektuální sektě mennonitů.